ایجاد فروش گواهی‌های مشارکت اپلیکیشن Fast Bourse

۰۷
تیر

ایجاد فروش گواهی‌های مشارکت اپلیکیشن Fast Bourse

سهام‌داران محترم اپلیکیشن Fast Bourse؛ به استحضار می‌رساند امکان فروش گواهی‌های مشارکت اپلیکیشن Fast bourse  به گروه آگاه ایجاد شده است،  و فرآیند انتقال مالکیت آن از طریق تیم توسعه...

۲۳
مهر

گزارش نهم بازرسی اپلیکیشن FastBourse

مقدمه: هدف این گزارش کسب اطمینان معقول درخصوص اقدامات اپلیکیشن Fast Bourse در حوزه‌های مالی و عملکردی است. این بررسی شامل اجرای روش‌هایی برای بررسی انطباق پیشرفت کار با اهداف...

۲۳
مهر

نهمین گزارش تیم اجرایی FastBourse

شادی کامران سرمایه گذاران گرامی؛ در نهمین گزارش تیم اجرایی اپلیکیشن Fast Bourse، خلاصه‌ای از عملکرد تیم را در بازه ۳ ماهه منتهی به شهریور ماه را بررسی می‌کنیم و...

۲۹
تیر

گزارش هشتم بازرسی اپلیکیشن FastBourse

مقدمه: هدف این گزارش کسب اطمینان معقول درخصوص اقدامات اپلیکیشن Fast Bourse در حوزه‌های مالی و عملکردی است. این بررسی شامل اجرای روش‌هایی برای بررسی انطباق پیشرفت کار با اهداف...

۲۸
تیر

هشتمین گزارش تیم اجرایی FastBourse

شادی کامران سرمایه گذاران گرامی؛ در هشتمین گزارش تیم اجرایی اپلیکیشن Fast Bourse، خلاصه‌ای از عملکرد تیم را در بازه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه را بررسی می‌کنیم و...

۱۴
اردیبهشت

گزارش هفتم بازرسی اپلیکیشن FastTSE

مقدمه: هدف این گزارش کسب اطمینان معقول درخصوص اقدامات اپلیکیشن Fast bourse در حوزه‌های مالی و عملکردی است. این بررسی شامل اجرای روش‌هایی برای بررسی انطباق پیشرفت کار با اهداف...

۰۳
اسفند

دومین گزارش بازرسی کرفس

مقدمه: هدف از گزارش بازرسی موردنظر بررسی اقدامات اپلیکیشن کالری شمار و رژیم کرفس در دو حوزه مالی و عملکردی است. ارزیابی این دو حوزه با هدف بررسی روند اپلیکیشن‌های...

۰۲
بهمن

گزارش ششم بازرسی اپلیکیشن FastTSE

مقدمه: هدف این گزارش کسب اطمینان معقول درخصوص اقدامات اپلیکیشن Fast TSE در حوزه‌های مالی و عملکردی است. این بررسی شامل اجرای روش‌هایی برای بررسی انطباق پیشرفت کار با اهداف...

۲۵
دی

گزارش ششم تیم اجرایی FastTSE

بازه زمانی ۹۸/۰۶/۰۱ تا  ۹۸/۰۹/۳۱ شادی کامران خوانندگان گرامی بانی چی؛ در گزارش ششم تیم اجرایی اپلیکیشن Fast TSE، خلاصه‌ای از عملکرد تیم را در بازه ۴ ماهه منتهی به آذر...

۱۰
دی

چگونه ایده پرداز بهتری شویم؟

همه ما توانایی ایده پردازی را داریم. اما بعضی از ما ممکن است به اشتباه فکر کنیم که خلاقیت یک استعداد است که بعضی از ما آن را داریم و بعضی از ما فاقد این استعداد است. یا ممکن است این تصور نادرست را داشته باشیم که