اپلیکیشن دعای روزانه

اپلیکیشن دعای روزانه

ایده پرداز: در تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
0

نیاز شناسایی شده:

امروزه افراد زیادی برای یافتن آرامش درونی ممکن است روزانه اقدام به گوش دادن محتوای انگیزشی و دعا نمایند. این دسته از افراد ممکن است به علت کمبود وقت و در دسترس نبودن منابع موردنظر خود در این انجام این امر دچار مشکل شوند.

 

راه حل مسئله:

برای این منظور میتوان اپلیکیشنی طراحی کرد که با استفاده از آن بتوان دعاهای مختلف را به صورت عربی و فارسی گوش داد و همچنین هرگونه محتوای انگیزشی را بتوان با صدای موردنظر خود ضبط و بارگزاری کرد و به صورت روزانه به آن عبارات تاکیدی گوش داد.