اورژانس حیوانات

اورژانس حیوانات

ایده پرداز: در تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
1+

نیاز شناسایی شده:

روزانه تعداد زیادی از حیواناتی که محل زندگی آنها در خیابان هست، ممکن است دچار بیمار یا سانحه شوند. این حیوانات علاوه بر نیاز به درمان به رسیدگی پس از آن نیز نیاز دارند.

 

راه حل مسئله:

توسعه یک اپلیکیشن به منظور درخواست اورژانس حیوانات و پرداخت هزینه کم برای هر درمان.

افرادی که این اپلیکیشن را در تلفن همراه خود دارند میتوانند با مشاهده یک حیوان در خیابان از طریق اپ درخواست اورژانس خود را ثبت نمایند و با پرداخت هزینه ای اندک شرایط درمان آن را فراهم نمایند. همچنین این اپلیکیشن میتواند با دامپزشکی های مشخصی قرارداد انعقاد نماید و بخشی از درآمد خود را به این دامپزشکی ها پرداخت نماید.