دومین گزارش تیم اجرایی Fast TSE

نوشته‌های تازه

۱۴
آبان

دومین گزارش تیم اجرایی Fast TSE

گزارش دوم تیم اجرایی FAST TSE

بازه زمانی: از تاریخ ۹۷/۰۵/۰۱ تا ۹۷/۰۷/۳۰
شادی کامران

Fast TSE در دوره ۳ ماهه دوم علاوه بر تامین مالی ۱۳۴ درصدی معادل ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان، رشدی بالای ۱۰۰ درصد را نیز در تعداد کاربران به ثبت رساند. 
با توجه به اینکه سرمایه هدف استارت آپ Fast TSE از سوی تیم اجرایی ۵۶ میلیون تومان برآورد شده بود، در روزهای انتهایی تامین مالی، میزان سرمایه گذاری به ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید و جذب سرمایه مورد نیاز با ۱۳۴.۸۴ درصد پایان یافت. 
در دوره ۳ ماهه دوم (از ابتدای مرداد تا انتهای مهر ماه)، تعداد کاربران اپلیکیشن (اندروید و iOS) از حدود ۱۳ هزار نفر به ۳۲ هزار نفر رسید و در این دوره تعداد کاربران نسبت به دوره ۳ ماهه اول رشدی معادل ۱۵۳ درصد داشت. 
علاوه بر این تعداد کاربران اندروید در این دوره ۳ ماهه رشد چشم‌گیری داشت و در میان اپلیکیشن‌های بازار سرمایه با داشتن ۲۰ هزار نصب فعال، در رتبه سوم بیشترین نصب قرار گرفت.

دیدگاه بگذارید