بلاگ

نوشته‌های تازه

۱۴
اردیبهشت

گزارش هفتم بازرسی اپلیکیشن FastTSE

مقدمه: هدف این گزارش کسب اطمینان معقول درخصوص اقدامات اپلیکیشن Fast bourse در حوزه‌های مالی و عملکردی است. این بررسی شامل اجرای روش‌هایی برای بررسی انطباق پیشرفت کار با اهداف...

۲۶
فروردین

هفتمین گزارش تیم اجرایی FastTSE

شادی کامران سرمایه گذاران گرامی؛ در هفتمین گزارش تیم اجرایی اپلیکیشن Fast TSE، خلاصه‌ای از عملکرد تیم را در بازه ۳ ماهه منتهی به اسفند ماه را بررسی می‌کنیم و...

۰۳
اسفند

دومین گزارش بازرسی کرفس

مقدمه: هدف از گزارش بازرسی موردنظر بررسی اقدامات اپلیکیشن کالری شمار و رژیم کرفس در دو حوزه مالی و عملکردی است. ارزیابی این دو حوزه با هدف بررسی روند اپلیکیشن‌های...

۰۲
بهمن

گزارش ششم بازرسی اپلیکیشن FastTSE

مقدمه: هدف این گزارش کسب اطمینان معقول درخصوص اقدامات اپلیکیشن Fast TSE در حوزه‌های مالی و عملکردی است. این بررسی شامل اجرای روش‌هایی برای بررسی انطباق پیشرفت کار با اهداف...

۲۵
دی

گزارش ششم تیم اجرایی FastTSE

بازه زمانی ۹۸/۰۶/۰۱ تا  ۹۸/۰۹/۳۱ شادی کامران خوانندگان گرامی بانی چی؛ در گزارش ششم تیم اجرایی اپلیکیشن Fast TSE، خلاصه‌ای از عملکرد تیم را در بازه ۴ ماهه منتهی به آذر...

۱۰
دی

چگونه ایده پرداز بهتری شویم؟

همه ما توانایی ایده پردازی را داریم. اما بعضی از ما ممکن است به اشتباه فکر کنیم که خلاقیت یک استعداد است که بعضی از ما آن را داریم و بعضی از ما فاقد این استعداد است. یا ممکن است این تصور نادرست را داشته باشیم که

۰۱
آبان

گزارش پنجم بازرسی اپلیکیشن FastTSE

هدف این گزارش کسب اطمینان معقول درخصوص اقدامات اپلیکیشن Fast TSE در حوزه‌های مالی و عملکردی است. این بررسی شامل اجرای روش‌هایی برای بررسی انطباق پیشرفت کار با اهداف از پیش اعلام

۲۴
شهریور

پنجمین گزارش تیم اجرایی Fast TSE

بازه زمانی ۹۸/۰۳/۰۱ تا  ۹۸/۰۵/۳۱ شادی کامران مخاطبان گرامی بانی چی؛ در گزارش پنجم تیم اجرایی اپلیکیشن Fast TSE، خلاصه‌ای از عملکرد تیم را در بازه ۳ ماهه منتهی به مرداد...

۲۳
شهریور

اولین گزارش بازرسی کرفس

مقدمه: هدف از گزارش بازرسی موردنظر بررسی اقدامات اپلیکیشن کالری شمار و رژیم کرفس در دو حوزه مالی و عملکردی است. ارزیابی این دو حوزه با هدف بررسی روند اپلیکیشن‌های...

۱۷
تیر

چهارمین گزارش بازرسی Fast TSE

مقدمه: هدف این گزارش کسب اطمینان معقول درخصوص اقدامات اپلیکیشن Fast TSE در حوزه‌های مالی و عملکردی است. این بررسی شامل اجرای روش‌هایی برای بررسی انطباق پیشرفت کار با اهداف...