نویسنده: kamran

شادی کامران

کارشناس مارکتینگ و استراتژی شرکت کارگزاری و گروه آگاه کارشناس کامپیوتر (نرم‌افزار) و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی - مالی

 نام شادی کامران
 عضو شده از June 2018

پروژه‌ها