ثبت ایده

فرم ثبت ایده در بانی‌چی

ایده پرداز گرامی، لطفاً به منظور ثبت ایده خود به صورت زیر اقدام نمایید:

  1. فرم مشخصات را تکمیل کنید.
  2. فایل توضیحات مربوط به ایده خود را بارگزاری و سپس ارسال نمایید.

توجه داشته باشید که فایل ارائه عنوان‌های زیر را پوشش دهد:

  1. عنوان ایده
  2. نیاز شناسایی شده
  3. راه حل مساله
  4. معرفی محصول پس از ایده
  5. نحوه عملکرد محصول موردنظر (در صورت دلخواه)
retro-megaphone-poster-isolated-icon-design_25030-12627

پس از تکمیل فرم طبق موارد مد نظر و ارسال فایل ارائه، حداکثر تا یک هفته کارى ایده شما بررسی شده و به منظور ارزیابی در سایت بانی چی منتشر می‌شود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.